Privacy

Wil je weten hoe wij omgaan met jouw gegevens?

Jouw privacy heeft onze hoogste prioriteit. Daarom behandelen en beveiligen wij je persoonlijke gegevens ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Museumkids privacy

Gebruik je de app van Museumkids en wil je de privacyverklaring van Museumkids lezen? Die vind je hier.

Wie wij zijn

Het versterken van het publieke belang van musea, dat is waar de Museumvereniging, de brancheorganisatie van ruim 500 musea in Nederland, naar streeft. De vereniging is uitgever van de Museumkaart waarvan de exploitatie is ondergebracht in de Stichting Museumkaart. Voor dat doel verwerkt Stichting Museumkaart persoonsgegevens.

Vanuit de Museumvereniging en de Stichting Museumkaart willen we een zo groot mogelijk publiek interesseren voor museale collecties over geschiedenis, beeldende kunst, natuurhistorie, economie, wetenschap, techniek en volkenkunde. Elke collectie toont ons een deel van een geweldig cultureel kapitaal dat van ons allemaal is – het opent je wereld!

Op onze website zetten we de museale collecties van de Nederlandse musea volop in de schijnwerpers. Daarbij verwerken we persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen wat persoonsgegevens zijn en hoe wij deze verwerken. Natuurlijk houden wij ons aan de in Nederland geldende regels over verwerking van persoonsgegevens en privacy. Voor meer informatie over deze regels zie ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan jij herkenbaar bent, bijvoorbeeld hoe je heet, waar je woont of hoe je eruit ziet. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto en Museumkaartnummer.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Stichting Museumkaart, statutair gevestigd aan de Piet Heinkade 181F, 1000 CZ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Museumkaarthouders en ook van personen die geen Museumkaart hebben maar zich bijvoorbeeld wel hebben aangemeld voor de nieuwsbrief.

Bezoek aan de website www.museum.nl

Op de website www.museum.nl vind je informatie over musea en evenementen, die je kunt gebruiken om je museumbezoek of een andere activiteit te plannen. Je kunt hier gericht zoeken, bijvoorbeeld op een bepaald thema of voor je hele familie. Ook kun je aanklikken welke musea tot jouw favorieten behoren en deze informatie delen met anderen. De website staat onder beheer van de Museumvereniging.

Bij dit algemeen gebruik van museum.nl vragen wij je niet om persoonsgegevens, tenzij je je aanmeldt voor de nieuwsbrief (zie nieuwsbrieven) of ons een e-mailbericht stuurt met een vraag of opmerking. Wij zullen jouw gegevens dan alleen gebruiken voor zover dat nodig is om je vraag te beantwoorden, contact met je te onderhouden, of voor het doel waarvoor je jouw persoonsgegevens aan ons hebt gegeven.

Om de website en het gebruik daarvan te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij jouw bezoek aan onze website worden opgeslagen op het apparaat dat je gebruikt om de website te bezoeken, zoals een computer, laptop, tablet of smartphone. Je leest er meer over in de cookieverklaring.

Museumkaart Met een Museumkaart heb je toegang tot de vaste collecties van meer dan 400 musea in Nederland en kun je gebruik maken van allerlei voordelige aanbiedingen. Je kunt een Museumkaart kopen via de website of een tijdelijke Museumkaart in een museum en deze via de website registreren. Ook kun je, als je al een Museumkaart hebt, deze op de site verlengen en wijzigingen doorvoeren via Mijn Museumkaart. Als je een Museumkaart koopt, dien je akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden Museumkaart. Bij het kopen, registreren of verlengen van de Museumkaart of het wijzigen van je gegevens kom je in een beveiligde omgeving terecht waarin persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Hieronder leggen wij je uit hoe wij daarmee omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Dit zijn de gegevens die wij van je vragen, ontvangen of die je zelf kunt toevoegen als je dat wilt:

 • Voor- en achternaam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer en Museumkaartnummer: deze gegevens gebruiken wij om je Museumkaartaccount te registreren, je Museumkaart op te sturen en om eventueel contact met je op te nemen, bijvoorbeeld over je bestelling of om je te wijzen op een bijna (verlopen) Museumkaart. Wanneer zich wijzigingen in deze gegevens voordoen, dan kun je deze wijzigen in de beveiligde omgeving van Mijn Museumkaart of contact met ons opnemen via de klantenservice.

 • Geboortedatum: je geboortedatum gebruiken wij om vast te stellen voor welk type Museumkaart je in aanmerking komt en om na te gaan dat jouw Museumkaart ook echt bij jou hoort.

 • Bankrekeningnummer (IBAN): wanneer een betaling wordt verricht via de website ontvangen wij automatisch jouw betaalgegevens.

 • Profielfoto: een Museumkaart is persoonlijk. De profielfoto op jouw Museumkaart maakt je kaart nog persoonlijker en zorgt ervoor dat de baliemedewerkers in musea kunnen vaststellen dat jouw Museumkaart ook echt van jou is. Je zorgt zelf voor een profielfoto en koppelt deze aan je Museumkaart. Als je een Museumkaart koopt of registreert is een profielfoto altijd verplicht. Er is uitsluitend een automatische check of de foto voldoet aan de technische eisen om als foto op een Museumkaart te kunnen dienen, zonder dat er softwarematige unieke identificatie of authenticatie van een persoon mogelijk is.

 • Voorkeuren: je kunt zelf aangeven of je wel of niet de digitale nieuwsbrief Museumtips van ons wilt ontvangen over allerlei tentoonstellingen, activiteiten in musea, diensten en producten van de Museumkaart. Deze nieuwsbrief stemmen wij zoveel mogelijk af op jouw voorkeuren. Je kunt je aanmelden voor Museumtips via onze website. Voor verdere informatie over onze nieuwsbrief, zie het kopje “Nieuwsbrief”.

 • Bezoeken: als je een account in Mijn Museumkaart hebt aangemaakt, koppelen wij de musea waar jouw Museumkaart is gescand bij de controle op de geldigheid ervan aan de kaart ter registratie van het bezoek. Wij registreren deze bezoeken om ervoor te zorgen dat het museum voor jouw bezoek een vergoeding ontvangt die gebaseerd is op de toegangsprijs van het museum.

Op grond waarvan mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Stichting Museumkaart moet het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op wettelijke grondslagen. Een daarvan is dat wij deze persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst met jou te sluiten en deze uit te voeren. Dit geldt zowel bij de aankoop van de Museumkaart als bij de registratie of verlenging daarvan. Ook geldt dit als je gebruik maakt van aanbiedingen of wilt deelnemen aan evenementen.

Daarnaast mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Zo analyseren wij jouw gegevens om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Op grond van ons gerechtvaardigd marketingbelang leggen wij profielen aan zodat wij onze nieuwsbrief, de aanbiedingen op onze website en aanbiedingen op websites van derden voor jou kunnen personaliseren. Dat doen wij door persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar te combineren, zoals jouw gegevens uit de beveiligde omgeving van Mijn Museumkaart, je surfgedrag op onze website, je klikgedrag in onze e-mails, het aanklikken van favorieten, jouw boekingen, reserveringen en informatieverzoeken. Wij verwerken daarbij géén gevoelige gegevens zoals locatiegegevens. Je kunt bovendien altijd bezwaar maken tegen deze profilering op basis van ons gerechtvaardigd belang (zie onder “Bezwaar”).

De laatste grondslag waarop wij ons kunnen beroepen is toestemming. Zo sturen wij jou alleen onze elektronische nieuwsbrief wanneer jij uitdrukkelijk hebt aangegeven deze te willen ontvangen (zie het kopje “Nieuwsbrief”). Ook bepaal jij of je toestemming geeft voor het plaatsen van tracking cookies en daarmee of je gepersonaliseerde reclame ziet (zie hiervoor onze cookieverklaring).

Tot slot zijn niet alle gegevens die wij verwerken herleidbaar naar jou. Voor onderzoek naar museumbezoeken over een bepaalde periode gebruiken wij bijvoorbeeld geanonimiseerde gegevens.

Nieuwsbrief

Veel interessante informatie en aanbiedingen zijn te vinden in onze nieuwsbrief Museumtips. Wij proberen aan de hand van jouw profiel de inhoud van de nieuwsbrief zoveel als mogelijk af te stemmen op jouw interesses en je ook te inspireren voor een volgend museumbezoek. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij, als je hiervoor toestemming hebt gegeven, jouw voor- en achternaam, e-mailadres en (optioneel) Museumkaartnummer.

Wanneer je de nieuwsbrief Museumtips niet langer wilt ontvangen, dan kun je je kosteloos uitschrijven middels de link die onderaan elke nieuwsbrief staat.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren je gegevens in ieder geval zolang je Museumkaarthouder bent of je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief. Daarna verwijderen wij je gegevens binnen een jaar nadat de kaart is verlopen en je geen nieuwe kaart hebt aangeschaft, of nadat je je hebt uitgeschreven voor de nieuwsbrief.

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zo verplicht fiscale wet- en regelgeving ons om bepaalde financiële gegevens 7 jaar lang te bewaren.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden geven zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Er zijn een paar uitzonderingen.

Zo is een aantal partijen betrokken bij de werkzaamheden van Stichting Museumkaart, die om die reden een rol spelen in de verwerking van persoonsgegevens. Dit zijn de zogenaamde “verwerkers”. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin precies is omschreven welke persoonsgegevens voor welk doel mogen worden verwerkt. Voor de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de “betrokkenen”) geldt dat Stichting Museumkaart altijd als aanspreekpunt geldt is als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens.

Ook delen we de door of namens Stichting Museumkaart verwerkte gegevens met de Museumvereniging, de uitgever van de Museumkaart en de beheerder van de website www.museum.nl. De Museumvereniging gebruikt deze gegevens op dezelfde wijze als de Stichting Museumkaart: om bezoekers en gebruikers te informeren over activiteiten, diensten en producten van de bij de Museumkaart aangesloten musea.

Tot slot kan het zo zijn dat jij ons toestemming hebt gegeven jouw surfgedrag en voorkeuren te delen met derden. In dat geval is het mogelijk dat wij jou informatie geven of aanbiedingen doen als je de website van een derde partij bezoekt. Daarbij delen we geen andere persoonsgegevens dan jouw IP-adres.

Wat doen wij aan beveiliging van jouw persoonsgegevens?

Om het risico op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken nemen wij passende beveiligingsmaatregelen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat wij onze veiligheidsmaatregelen regelmatig toetsen.

De informatie op Mijn Museumkaart is niet rechtstreeks toegankelijk, noch voor medewerkers bij Stichting Museumkaart, noch voor musea waar jouw Museumkaart is gebruikt. De gegevens van je Museumkaart zijn niet openbaar zichtbaar, alleen voor jou binnen jouw profiel, dat wil zeggen de beveiligde omgeving van Mijn Museumkaart nadat je bent ingelogd.

Toetsing vindt in de regel één keer in de twee jaar plaats, tenzij belangrijke aanpassingen of ontwikkelingen een eerdere of andere test noodzakelijk maken.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien, overdragen, veranderen of verwijderen?

Je hebt het als betrokkene de volgende rechten:

 • het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van je persoonsgegevens;
 • het recht om je persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit)
 • het recht om je persoonsgegevens te wijzigen;
 • het recht om je toestemming in te trekken, als de verwerking op toestemming is gebaseerd;
 • het recht om je gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer je je toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heb je niet altijd; er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn; en
 • het recht op beperking van de verwerking.

Als je een geldige Museumkaart hebt, dan zijn jouw persoonsgegevens voor jou - en voor jou alleen - zichtbaar in Mijn Museumkaart. Je kunt ze daar op ieder gewenst moment inzien en, als ze niet meer juist zijn, zelf aanpassen of verwijderen.

Als je jouw persoonsgegevens wilt laten aanpassen of verwijderen, dan kun je – als je dat niet via Mijn Museumkaart wilt of kunt doen - ook onze klantenservice per e-mail of telefonisch hierom verzoeken. In de e-mail of het telefoongesprek geef je het kaartnummer van jouw Museumkaart door. Om te controleren dat jij daadwerkelijk de kaarthouder bent, sturen wij vervolgens per post een speciaal formulier naar het woonadres dat is gekoppeld aan de Museumkaart (tweefactorauthenticatie). Hierop kun je het verzoek invullen. Het formulier stuur je ondertekend retour naar Klantenservice Stichting Museumkaart, Postbus 5020, 2900 EA Capelle aan den IJssel. Na ontvangst van het formulier zullen wij de gegevens zo snel mogelijk verwijderen.

Als je geen profiel hebt aangemaakt in Mijn Museumkaart, bijvoorbeeld omdat je geen Museumkaart hebt en je alleen hebt geabonneerd op de nieuwsbrief, kun je de klantenservice verzoeken om inzage of correctie van je gegevens.

Bezwaar tegen de verwerking en klachten over de wijze van verwerking

Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt dit op onze site aangeven door het zelf wijzigen van ons standaard cookiebeleid (zie onze cookieverklaring), binnen Mijn Museumkaart of via een speciaal daarvoor ontworpen formulier dat we je op verzoek per post kunnen opsturen. Het ingevulde formulier stuur je ondertekend retour naar Klantenservice Stichting Museumkaart, Postbus 5020, 2900 EA Capelle aan den IJssel.

Als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, helpen we je graag verder. Je kunt ons per mail bereiken of per post via Stichting Museumkaart, Postbus 5020, 2900 EA Capelle aan den IJssel. In het geval dat we het niet eens worden, kun je een klacht indienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming mr. Els Doornhein (edoornhein@devos.nl) en/of bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je daarover meer informatie.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is alleen op deze website van toepassing. Dus niet op websites, apps en/of (sociale) mediaplatforms van derden die naar onze website doorlinken of waarnaar wij op onze website verwijzen. Wij kunnen je niet garanderen dat deze andere websites, apps en/of platforms op een betrouwbare en veilige manier met jouw gegevens omgaan. We raden je daarom ook altijd aan om het daar toepasselijke privacybeleid goed door te nemen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Om de naleving van de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen, is door Stichting Museumkaart een externe Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld: mevrouw mr. Els Doornhein van De Vos & Partners Advocaten, Van Miereveldstraat 13, 1071 DW Amsterdam. Mevrouw Doornhein is te bereiken via: edoornhein@devos.nl.

Wijzigingen

We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd aanpassen. Zo blijf je steeds op de hoogte van de meest actuele stand van zaken over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Suggesties

Wij vertrouwen erop je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Jouw suggesties om de zorgvuldigheid te verbeteren, ontvangen we graag: Stichting Museumkaart, Postbus 5020, 2900 EA Capelle aan den IJssel, of via onze contactpagina. Laatste versie Februari 2022