Disclaimer

Museum.nl

Museum.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt door de Museumvereniging en stichting Museumkaart. Wij doen ons uiterste best om gebruikers van deze website – onder wie Museumkaarthouders – te informeren over het enorme culturele kapitaal dat van ons allemaal is.

Disclaimer

Ondanks de zorg die wij besteden aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid accepteren. De vereniging, daaraan gelieerde organisaties zoals Stichting Museumkaart en de musea, andere bij deze site betrokken organisaties en bij deze organisaties werkzame personen zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van (informatie) op de website en (in)directe schade die daarvan het gevolg zou kunnen zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten van derden of voor hyperlinks vanaf deze website naar sites van derden. Een hyperlink betekent niet automatisch dat zo’n derde lid is van de Museumvereniging of aan ons gelieerd is dan wel dat wij standpunten van deze derde onderschrijven. Wij kunnen niet garanderen dat deze website altijd en foutloos werkt en vrij zal zijn van virussen. Het opnemen van hyperlinks naar deze website vanuit uw website is in beginsel toegestaan. Framing van pagina’s van deze website in uw website is echter niet toegestaan. Bij de publicatie of het gebruik van de van gelieerde organisaties ontvangen teksten en afbeeldingen gaan wij ervan uit dat het auteursrechte hierop bij de verstrekker berust, of dat er sprake is van toestemming om deze teksten of afbeeldingen hiervoor te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Op alle teksten, de afbeeldingen en de navigatiematerialen rust het auteursrecht van de Museumvereniging of van aan haar gelieerde organisaties. Het gebruik van deze teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is slechts toegestaan voor persoonlijk gebruik (en niet voor commerciële doeleinden). Het reproduceren, verzenden, distribueren, publiceren of op andere wijze gebruiken van de teksten en/of beeld- en navigatiematerialen is niet toegestaan zonder onze voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. De naam, het logo van de Museumkaart en het logo van de Museumvereniging zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik hiervan is niet toegestaan.

Naar contactpagina