Privacyverklaring Museumkids

Jouw privacy heeft onze hoogste prioriteit. Daarom behandelen en beveiligen wij je persoonlijke gegevens ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Privacy en veiligheid Museumkids

Weet je wat “privacy” is? In dit geval is privacy dat je zelf mag bepalen hoe je Museumkids gebruikt. En dat er niemand zich daarmee mag bemoeien als jij dat niet wilt (behalve je ouders natuurlijk). Dat heeft dus ook te maken met alles wat jij op de website of de app van Museumkids zet. Met een duur woord heet dat: “persoonsgegevens” of “gegevens”.

Ben je benieuwd hoe wij omgaan met jouw gegevens?

Dat leggen we je op deze pagina uit. Als je het lastig vindt om het te begrijpen: vraag je ouders of verzorgers om hulp.

Wie zijn wij?

Museumkids is onderdeel van Stichting Museumkaart, een stichting die verbonden is aan de Museumvereniging. Dat is de brancheorganisatie van ruim 400 musea in Nederland. Door samen te werken willen de musea meer invloed op de politiek, meer bezoeken en meer geld ontvangen én hun dienstverlening aan het publiek verbeteren. Op Museumkids.nl vind je daarom de leukste musea voor een dagje uit en wat kinderen zelf – Museuminspecteurs – daarvan vinden. Stichting Museumkaart is de verwerkingsverantwoordelijke voor Museumkids. De gegevens van Stichting Museumkaart zijn:

 • Adres: Piet Heinkade 181 F, 1019 HC Amsterdam
 • E-mailadres: info@museumkids.nl
 • KvK: 41234676

Wat is er wettelijk geregeld?

In Nederland bestaan er wetten en regels over hoe je met de gegevens van anderen om moet gaan. Die gelden natuurlijk ook voor ons, en ook voor jou. Stichting Museumkaart moet ook voor Museumkids aan de wet gehoorzamen.

Sinds mei 2018 geldt er een wet in Nederland, die trouwens niet alleen in Nederland geldt maar in heel Europa: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij hebben alle maatregelen getroffen om te zorgen dat we aan deze wet voldoen.

Wil je meer weten over het belang van online privacy in het algemeen? Bekijk dan eens hier de lespakketten van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens en welke gegevens verzamelen wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die bij jou als persoon horen, bijvoorbeeld wie je bent, waar je woont of hoe je eruit ziet. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, foto's, vlogs, museumkaartnummer, e-mailadres en geboortedatum.

Onze website en app’s vragen en bewaren deze informatie zodat je kunt inloggen en alles wat je zelf hebt ingevuld kunt zien en teruglezen. Deze gegevens zijn van jou. Je mag er dus altijd voor kiezen om ze te laten verwijderen. Hier lees je welke gegevens we van jou bewaren, waarom, en wat we ermee doen.

Dit zijn de gegevens die we van je vragen of gegevens die zelf kunt toevoegen als je dat wilt:

 • Voornaam en geboortedatum: je voornaam staat openbaar op de site, je achternaam nooit. Je voornaam staat alleen dan op de site als je ouder/verzorger heeft aangegeven dat je je kunstwerken mag delen en dat je meedoet aan Museumkidswedstrijden. Omdat alleen je voornaam er staat zorgen we er zo voor dat je nooit in zoekmachines of sociale media met je volledige naam vindbaar bent. Je geboortedatum bewaren we om vast te stellen dat je niet te oud bent om mee te doen aan Museumkids. Vanaf de dag dat je 13 bent geworden, kun je namelijk niet meer aan Museumkids meedoen.

 • E-mailadres, telefoonnummer en Museumkaartnummer: deze gegevens gebruiken wij om je account te registreren en om je eventueel te benaderen. Verder kan niemand ze zien. Je emailadres is noodzakelijk om een account aan te kunnen maken. Je hoeft je telefoonnummer niet door te geven, maar kunt daarvoor kiezen als je het handig vindt om bijvoorbeeld makkelijker in te loggen of dat we je zouden kunnen bereiken vanwege de registratie van je account. Als je een Museumkaart hebt, kun je ervoor kiezen om je Museumkaartnummer ook in te vullen, maar dat hoeft niet. Lees hieronder meer over de koppeling aan je Museumkaart.

 • Foto’s: je hoeft geen profielfoto of foto's bij het kunstwerk van je inspectie in te sturen, dat is je eigen keuze. Doe je dat wel, dan kan iedereen ze op de website zien.

 • Je voorkeuren: we willen graag weten of je wel of niet een e-mail van ons wilt ontvangen over allerlei dingen die voor kinderen in musea worden georganiseerd (een nieuwsbrief). Ook leggen we vast of je wel of niet akkoord bent met de gebruikersvoorwaarden.

 • Inspecties en kunstwerken: als je met je account bijvoorbeeld een inspectie doet, dan bewaren we deze inspectie gekoppeld aan je account. Kunstwerken worden ook gekoppeld aan je account.

Wil je zo min mogelijk persoonsgegevens invoeren? Registreer je dan zonder profielfoto en kies een van de avatars die we aanbieden. Geef verder geen voorkeuren op en vul geen Museumkaartnummer in. Doe je een inspectie, stuur dan geen foto van jezelf mee. Het gebruik van Museumkids wordt trouwens niet anders als je dat allemaal niet doet.

Als je voor het eerst gebruikt maakt van Museumkids moet je je online aanmelden en een aantal gegevens invullen. Ook als je meedoet aan een wedstrijd of wanneer je ons een e-mailbericht stuurt met een vraag krijgen we persoonsgegevens van jou. Wij zullen jouw gegevens dan alleen gebruiken voor zover dat nodig is om jouw vraag te beantwoorden, om contact met je te onderhouden, of voor het doel waarvoor je jouw persoonsgegevens aan ons hebt gegeven, bijvoorbeeld deelname aan een prijsvraag of aanmelding voor een nieuwsbrief.

Koppeling aan je Museumkaart

Iedereen die een Museumkaart aanschaft moet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden Museumkaart. Deze zijn te vinden op de site www.museumkaart.nl. Als je je Museumkaart hebt gekoppeld aan je profiel op Museumkids.nl wordt in de toekomst bepaalde informatie, zoals je bezoek aan musea, getoond in je profiel op Museumkids.nl.

De informatie die hoort bij je Museumkaart, zoals je adres en de geldigheid van je kaart, is niet toegankelijk voor de medewerkers van Museumkids en ook niet voor anderen. De gegevens van je Museumkaart zijn ook niet openbaar zichtbaar maar alleen voor jou in je eigen profiel. Je kunt op elk moment deze koppeling weer ongedaan maken zonder dat je inspecties of je account verliest.

Persoonsgegevens in jouw inspecties

De inspecties die je doet in de app of op de pagina's van Museumkids.nl, plus de daarbij toegevoegde foto's, zijn alleen zichtbaar als daarvoor toestemming is gegeven. Ze zijn niet terug te leiden naar jouw persoonlijke profiel op Museumkids.nl. Foto's die je in je inspectie toevoegt via de app of de website zijn na akkoord openbaar - dus ook voor anderen te zien - in jouw profiel en kunnen ook getoond worden op de pagina van het geïnspecteerde museum en op de homepage van Museumkids.nl. Wil je niet dat je foto getoond wordt op de homepage, dan kun je deze zelf verwijderen in je account op dezelfde plek waar je de foto geplaatst hebt. Lukt dat niet dan kun je ons mailen: info@museumkids.nl en kunnen wij de foto voor je verwijderen.

Waarom leggen we deze gegevens vast?

Wanneer je gebruik maakt van Museumkids of contact hebt met Museumkids, legt Museumkids gegevens vast. Museumkids gebruikt deze gegevens om haar taken en dienstverlening uit te voeren, bijvoorbeeld zodat je kunt inloggen of wij contact met je kunnen opnemen. Onderdeel van deze dienstverlening kan zijn om gebruikers te informeren over tentoonstellingen, activiteiten in musea, diensten en producten van Museumkids.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren al jouw gegevens in ieder geval zolang je een account hebt op Museumkids. Als je dat account opheft dan verwijderen jouw persoonlijke gegevens. Als je 13 wordt, word je te oud voor Museumkids en mag je geen inspecties meer insturen. We zullen je dan vragen je account te mogen verwijderen. Als je dat nog niet wil, dan bewaren we je gegevens nog één jaar. Daarna zullen we je account definitief verwijderen. We hopen natuurlijk wel dat je als 13-jarige (of ouder) nog musea blijft bezoeken. Je kunt dan de keuze maken voor een speciale Jongerenkaart.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Voor de uitvoering van haar dienstverlening maakt Stichting Museumkaart gebruik van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (dataverwerkers), met wie Stichting Museumkaart voor Museumkids een zogenaamde verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Dit betekent dat deze verwerkers nooit mogen handelen buiten de instructies van Stichting Museumkaart om.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan anderen geven zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wat doen wij aan beveiliging van jouw persoonsgegevens?

Museumkids voldoet aan de wet door persoonsgegevens actueel te houden, veilig op te slaan en op tijd te vernietigen. Museumkids neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of misbruik.

Alle informatie op Museumkids wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers. Museumkids heeft onder meer gezorgd voor encryptie van data en versleutelde communicatie.

Mensen die namens Museumkids toegang hebben tot jouw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Museumkids vraagt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van haar verwerkers en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Eventuele datalekken zullen wanneer de wet dat vraagt, goed worden vastgelegd, en (op tijd) worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Waar nodig word jij ook geïnformeerd.

Wil je jouw persoonsgegevens, je account of foto’s inzien, veranderen of verwijderen?

Als je jouw persoonsgegevens of andere informatie die je aan ons hebt gegeven, wilt inzien, veranderen of wilt verwijderen, dan kun je met hulp van je ouders/verzorgers je inspecteursprofiel en eventueel ook het ouderaccount verwijderen. Lukt dat niet dan kun je een mailtje sturen naar info@museumkids.nl. Zet daarbij duidelijk je naam en wat precies je vraag of wens is. Ook wanneer je niet langer informatie van ons wilt ontvangen, zoals onze nieuwsbrief, dan kun je je daarvoor afmelden in je profiel of je profiel geheel verwijderen. Wij verwijderen dan al jouw gegevens.

Je hebt de volgende rechten:

 • het recht om informatie op te vragen over wat wij met jouw gegevens doen;
 • het recht om je gegevens over te laten dragen aan een andere organisatie (dataportabiliteit);
 • het recht om je gegevens aan te passen;
 • het recht om je toestemming in te trekken, als het gebruik op toestemming is gebaseerd;
 • het recht om je gegevens te laten verwijderen (als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer je je toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heb je niet altijd; er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn);
 • en het recht om het gebruik van jouw gegeven te verminderen.

Gebruik van cookies

Over cookies kun je meer lezen in onze cookieverklaring.

Klachten en bezwaar

Als je klachten hebt over of bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, helpen we je graag verder via info@museumkids.nl of op het volgende adres: Museumkids, t.a.v. Stichting Museumkaart, postbus 2050, 2900 EA Capelle aan den IJssel. In het geval dat we het niet met elkaar eens worden, kun je met hulp van je ouders een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je daarover meer informatie.

Functionaris voor gegevensbescherming

Om de naleving van de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen, is door Stichting Museumkaart een externe Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld: mevrouw mr. Els Doornhein van De Vos & Partners Advocaten, Van Miereveldstraat 13, 1071 DW Amsterdam. Mevrouw Doornhein is te bereiken via e-mail: edoornhein@devos.nl.

Websites van anderen

Deze privacyverklaring geldt alleen voor Museumkids. Dus niet op websites, apps en/of (sociale) mediaplatforms van anderen die naar onze website doorlinken of waarnaar wij op onze website verwijzen. Wij kunnen je niet garanderen dat deze andere websites, apps en/of platforms op een betrouwbare en veilige manier met jouw gegevens omgaan. We raden je daarom ook altijd aan om hun privacy beleid goed door te nemen.

Wijzigingen

We raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd wijzigen.

Suggesties

Wij vertrouwen erop je met deze pagina meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Jouw suggesties ontvangen we graag via info@museumkids.nl of op het volgende adres: Museumkids, t.a.v. Stichting Museumkaart, postbus 2050, 2900 EA Capelle aan den IJssel.

Laatste versie Juni 2022