Het schilderij van de Nederlandse meester Gerard ter Borch dat Museum De Waag recent in bezit heeft gekregen (Collectie Museum De Waag)

Figuur uit de Magistraat door Gerard ter Borch     Het schilderij van de Nederlandse meester Gerard ter Borch dat Museum De Waag recent in bezit heeft gekregen.     (C) Museum De Waag

Gerard ter Borch

Gerard ter Borch is een beroemde schilder uit de zeventiende eeuw en staat bekend om zijn verfijnde portretten en interieurscenes. Het recent verworven schilderij dateert uit de late jaren vijftig van de zeventiende eeuw. Ter Borch stond op dat moment aan het begin van zijn roemrijke carrière. De aanwinst geeft inzicht in zijn vroege artistieke ontwikkeling en stijl.

Figuur uit de Magistraat

Het ovale portret vertoont grote gelijkenis met Joan van Suchtelen. Hij was bijna negentien jaar bestuurder van Deventer. Van Suchtelen staat ook afgebeeld op het beroemde groepsportret van de Magistraat door Ter Borch uit 1667, dat in het stadhuis hangt. Dankzij een nauwkeurige beschrijving van het schilderij is bekend wie de leden van de Magistraat op dat moment waren en hoe ze er toen uitzagen.

Meesterschilder

Gerard ter Borch is een beroemd schilder, tekenaar en miniatuurschilder. Hij is in 1617 in Zwolle geboren en overleed in 1681 in Deventer. Na een leertijd bij zijn vader en bij de Haarlemse schilder De Molijn, was hij hoofdzakelijk werkzaam te Deventer. Ter Borch wordt beschouwd als een van de belangrijkste schilders van de Gouden Eeuw en zijn kunstwerken worden wereldwijd bewonderd.

Koperplaat

In de zeventiende eeuw bestond de gewoonte dat besturen zich gezamenlijk lieten portretteren. Het is opmerkelijk dat burgemeesters of vroedschappen dat bijna nooit lieten doen. De Magistraat van Deventer maakte in 1667 een uitzondering. Als vanzelfsprekend wendden zij zich tot Gerard Ter Borch, die dan wel niet in Deventer geboren was, maar er sinds 1654 werkte. Hij was niet alleen een gevierd portretschilder, maar was ook juist lid geworden van de Gezworen Gemeente, een soort gemeenteraad. Ter Borch schilderde veelal op kleine formaten. De nieuwste Ter Borch-aanwinst is geschilderd op koperplaat.

Locatie

Museum De Waag

Brink 56
7411 BV Deventer
Route plannen Route plannen

Museumkaart geldig

Bezoek museumpagina

Nog meer ontdekken