Openingstijden, adres & telefoonnummer

Vandaag gesloten

Openingstijden voor aankomende week
Dag Openingstijden
di - wo Gesloten
do - zo 13:00 - 17:00 uur
Bekijk alle openingstijden
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen
Route plannen Route plannen

020 - 55 89 013

Uitzicht op het Kunstfort bij Vijfhuizen
Het mo­nu­men­tale Kunstfort bij Vijfhuizen maakt deel uit van de Stel­ling van Amsterdam.

Kunstfort bij Vijfhuizen is kunst, erfgoed en natuur in één. Met een programmering geïnspireerd op sciencefiction dompelen kunstenaars je in het monumentale fort onder in alternatieve realiteiten.

Multidisciplinair

Het Kunstfort is een plek waar ruimte, tijd en beeld in el­kaar grijpen. De pro­gram­me­ring is ge­ïn­spi­reerd op sci­en­ce­fic­tion – kun­ste­naars scheppen al­ter­na­tieve re­a­li­teiten en be­vragen be­staande sys­temen. Te­rug­ke­rende the­ma’s zijn: kli­maat en land­schap, grens­po­li­tiek en ver­de­di­gings­mo­dellen, tech­no­logie en ri­tueel, dystopie en apo­ca­lyps. Dit wordt ge­pre­sen­teerd in ten­toon­stel­lingen, in­ter­ven­ties in de bui­ten­ruimte en mul­ti­dis­ci­pli­naire uit­wis­se­lingen.

Stelling van Amsterdam

Het mo­nu­men­tale Fort bij Vijfhuizen is een van de eerste be­tonnen ge­bouwen in Ne­der­land en maakt deel uit van de Stel­ling van Amsterdam; een groot­schalig 19e-eeuws ver­de­di­gings­plan dat nooit vol­ledig in wer­king is gezet.

Toegang

Museumkaart geldig

Nog geen Museumkaart?

Faciliteiten

  • Restaurant
  • Drinken
Meer informatie op de museumsite

Nog meer ontdekken