Opening hours, address and telephone number

Closed today

Opening hours next week
Day Opening hours
Wed - Thu Closed
Fri - Sun 13:00 - 17:00
Mon Closed
Overview of opening hours
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen
Plan route Plan route

020 - 55 89 013

Uitzicht op het Kunstfort bij Vijfhuizen
Het mo­nu­men­tale Kunstfort bij Vijfhuizen maakt deel uit van de Stel­ling van Amsterdam.

Kunstfort bij Vijfhuizen is kunst, erfgoed en natuur in één. Met een programmering geïnspireerd op sciencefiction dompelen kunstenaars je in het monumentale fort onder in alternatieve realiteiten.

Multidisciplinair

Het Kunstfort is een plek waar ruimte, tijd en beeld in el­kaar grijpen. De pro­gram­me­ring is ge­ïn­spi­reerd op sci­en­ce­fic­tion – kun­ste­naars scheppen al­ter­na­tieve re­a­li­teiten en be­vragen be­staande sys­temen. Te­rug­ke­rende the­ma’s zijn: kli­maat en land­schap, grens­po­li­tiek en ver­de­di­gings­mo­dellen, tech­no­logie en ri­tueel, dystopie en apo­ca­lyps. Dit wordt ge­pre­sen­teerd in ten­toon­stel­lingen, in­ter­ven­ties in de bui­ten­ruimte en mul­ti­dis­ci­pli­naire uit­wis­se­lingen.

Stelling van Amsterdam

Het mo­nu­men­tale Fort bij Vijfhuizen is een van de eerste be­tonnen ge­bouwen in Ne­der­land en maakt deel uit van de Stel­ling van Amsterdam; een groot­schalig 19e-eeuws ver­de­di­gings­plan dat nooit vol­ledig in wer­king is gezet.

Access

Netherlands Museum Pass valid

Would you like to purchase a Netherlands Museum Pass?

Facilities

  • Restaurant
  • Drinken
More information on the museum website

Discover more