Het rariteitenkabinet van Museum Collectie Brands

Het rariteitenkabinet van Jans Brands     Het rariteitenkabinet van Jans Brands, grondlegger van Museum Collectie Brands.     Museum Collectie Brands

Een kast met zeldzaamheden

Vanwege de naam verwacht je wellicht allerlei rare dingen aan te treffen. Toch heeft het woord rariteit niets met raar uit te staan. Het is afgeleid van het Latijnse rarus dat zeldzaam of schaars betekent. Rariteitenkabinetten werden populair in de 17e en 18e eeuw. Het was de tijd van de overzeese ontdekkingsreizen, waarbij vele verre en exotische oorden werden aangedaan. Op die reizen nam men van alles mee naar huis,, zoals schelpen, mineralen en opgezette dieren. Deze rariteiten stalde men vervolgens thuis uit in kabinetten. Niet iedereen kon er overigens een rariteitenkabinet op na houden. Dit was alleen weggelegd voor koningen en welgestelde lieden van de burgerij. Het was destijds een teken van stand, waarmee men maar wat graag pronkte voor gasten.

Ontstaan van musea

Uiteindelijk konden verzamelingen zó groeien dat het niet allemaal meer in één kast paste. Vaak werd een aparte kamer ingericht die men ook rariteitenkabinet noemde. Dus, je hebt een bijzondere verzameling van objecten en je toont het aan een publiek. Waar doet je dat aan denken? Precies! Dit is hoe de eerste musea ontstonden.

Persoonlijk tintje van Jans Brands

Rariteitenkabinetten zijn stuk voor stuk uniek, maar het exemplaar van Museum Collectie Brands is wel heel a-typisch. Jans Brands, de oprichter van het museum, richtte het zijne onder andere in met gereedschappen en gebruiksvoorwerpen die bij diverse beroepen hoorden. Je zou zijn kabinet dan ook wel het rariteitenkabinet van de ‘gewone man’ kunnen noemen.

Location

Museum Collectie Brands

Herenstreek 11a
7885 AT Nieuw Dordrecht
Plan route Plan route

Netherlands Museum Pass valid

Visit museum page

Discover more