Drieluik in een kist met een plan voor een met privaat geld aan te leggen Markerwaard. 17 april 1985, vervaardigd in opdracht van de Stichting Initiatiefgroep Markerwaard BV.

Drieluik in een kist     Vervaardigd in opdracht van de Stichting Initiatiefgroep Markerwaard BV

De geplande polder

Naast de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland stond er nog een polder in de planning. De functie en vormgeving van het Markermeer, waarin volgens Plan-Lely nog een grote landaanwinning was voorzien, houdt de gemoederen tot op de dag van vandaag bezig. Nadat gebleken was dat het Rijk geen geld wilde steken in een nieuwe polder verenigde in maart 1984 een groep ondernemers zich met steun van de Rabobank in de Initiatiefgroep Markerwaard. De initiatiefgroep wilde de aanleg van een polder voor eigen rekening nemen en de gewonnen grond daarna aan de Staat verkopen.

Drieluik van de vrijheid

In een notitie van 17 april 1985, waarin een nader onderzoek naar een private Markerwaard staat aangekondigd, worden de voor-en tegenargumenten geïnventariseerd. De kist met drieluik, waarvan de herkomst onbekend is, behoorde bij deze notitie. Op het drieluik is het plan voor de Markerwaard afgebeeld. Vrijheid van ruimte is voor ons de vrijheid om land te maken en in te richten.

Locatie

Batavialand

Oostvaardersdijk 01 13
8242 PA Lelystad
Route plannen Route plannen

Museumkaart geldig

Bezoek museumpagina

Nog meer ontdekken