Snuifdoosdeksel & patriotten-schoteltje

Snuifdoos & een schoteltje uit een patriottisch servies     Links: de deksel van een tabaks- of snuifdoos met prins Willem van Oranje erop. Rechts: een schoteltje dat deel uitmaakt van een patriottisch servies

Politiek uit twee wrakken

Deze twee politiek geladen objecten komen uit twee verschillende 18de-eeuwse scheepswrakken, die in de polders van Flevoland zijn opgegraven. De eerste is het deksel van een snuif- of tabaksdoos. Prominent op de voorkant is de statige figuur, die mede gezien zijn opvallend grote neus waarschijnlijk stadhouder Willem III van Oranje (1650–1702) voor moet stellen. Het schoteltje daarentegen maakt deel uit van een servies waarop de vrijheidsmaagd is afgebeeld, naast de spreuk ‘Voor vrijheid en vaderland’: typisch voor de patriotten in de tweede helft van de 18e eeuw. Zij eisten meer democratie en een einde aan de macht van de stadhouders. Zo kwamen zij eind 18de eeuw in conflict. Na een ingreep van Pruisen werden de patriotten verslagen en vluchtten duizenden van hen naar Frankrijk. Echter, in 1795 trokken de Fransen met patriotse vluchtelingen Nederland binnen en stichtten zij de Bataafse Republiek: Oranjegezinde bestuurders werden afgezet en vervangen door patriotten. Deze archeologische vondsten tonen ons ons een glimp van het roerige verleden van ons land.

Locatie

Batavialand

Oostvaardersdijk 01 13
8242 PA Lelystad
Route plannen Route plannen

Museumkaart geldig

Bezoek museumpagina

Nog meer ontdekken