Vier kanten van de vuistbijl

De vuistbijl van Wijnjeterp     Vier zijden van de vuistbijl

Vuistbijl

Ongeveer 100.000 jaar geleden verliest een neanderthaler in de buurt van het Koningsdiep in de gemeente Opsterland zijn vuistbijl. Amateurarcheoloog Hein van der Vliet uit Lippenhuizen vindt deze bijl in 1939 terug. Zijn vondst is van grote historische betekenis, omdat voor het eerst werd aangetoond dat Noord-Nederland al vóór de laatste ijstijd bewoond was.

Lange geschiedenis

De vuistbijl staat centraal in de rijke en archeologische collectie van het museum. De talrijke stenen en bodemvondsten vertellen het verhaal van de lange geschiedenis van het Opsterlandse landschap en haar vroegste bewoners.

Locatie

Museum Opsterlân

Hoofdstraat 59
8401 BW Gorredijk
Route plannen Route plannen

Museumkaart geldig

Bezoek museumpagina

Nog meer ontdekken