De houten kruiwagen en spade die in maart 1865 symbolisch zijn gebruikt bij de start van het graven van het Noordzeekanaal, in bruikleen gegeven door het Rijksmuseum.

Historische kruiwagen     Kruiwagen en spade, in maart 1865 symbolisch gebruikt bij de start van het graven van het Noordzeekanaal.

Koning Willem III

Op 1 november 1876 opende koning Willem III het Noordzeekanaal. De aanleg was van groot economisch belang, want de scheepvaartroute naar de haven van Amsterdam moest beter.

Schaalvergroting

Het in 1824 geopende Noordhollandsch Kanaal voldeed niet meer vanwege de schaalvergroting van de zeeschepen van die tijd. Mede door de grote werkeloosheid was er ook behoefte aan dit soort grote projecten. Al in 1852 stelde de gemeente Amsterdam een commissie in het leven die moest onderzoeken of het mogelijk was een kanaal te graven vanaf het IJ in Amsterdam direct naar de Noordzee.

Bouwverguning

De regering besloot in 1861 dat dit kanaal er ook daadwerkelijk moest komen. Op 16 juni 1863 kreeg De Amsterdamsche Kanaal Maatschappij via een koninklijk besluit de vergunning voor de bouw . Op 8 maart 1865 begon een Engelse aannemer met het graven van het kanaal door Holland op z´n smalst: 6 km duinen door de Breesaap. In die tijd was het een op wereldniveau groots waterstaatkundig werk.

Oorkonde

Koning Willem III opende het nieuwe kanaal en de sluizen door een oorkonde met een pennenveer te tekenen. Het kanaal werd gedoopt als het Noordzeekanaal. De pennenveer is door het Rijksmuseum Amsterdam aan het IJmuider Zee- en Havenmuseum in bruikleen gegeven. En dat is niet alles. Het Rijksmuseum gaf ook de houten kruiwagen en spade die in maart 1865 symbolisch zijn gebruikt bij de start van het graven in bruikleen.

Standort

IJmuider Zee- en Havenmuseum

Havenkade 55
1973 AK Ijmuiden
Route planen Route planen

Niederländische Museumskarte gültig

Seite des Museums besuchen

Noch mehr entdecken